Organizers

Co-founders of the Congress


BirdsRussia

Tver State University

Tver branch of Moscow University of Humanities and Economics

  •  

Zoological Institute of Russian Academy of Sciences

Lomonosov Moscow state University

with the support

Menzbier Ornithological Society

​Severtsov Institut of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences

St Petersburg University

Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences

The Pacific Geographical Institute of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences

Institute of Systematics and Ecology of Animals, Siberian branch of RAS

  •  

Federal Research Centre for Biodiversity of Terrestrial Biota East Asia, far East branch of RAS

Amuro-Ussurian Centre for Biodiversity of Birds

Working Group on Waders of Northern Eurasia

Goose, Swan and Duck Study Group of Northern Eurasia

Working Group on corvids


Honorary President of Congress

Rector of the Tver State University, doctor of philological Sciences, Professor L. N. Scakowskaya

 

Organizing Committee 

Co-Chairmen: A.V. Zinoviev (Tver), E.E. Syroechkovskiy (Moscow);
Members of the organizing Committee: A.A. Butuzov (Tver), L.G. Vartapetov (Novosibirsk), N.I. Germogenov (Yakutsk), S.V. Volkov (Moscow), Yu.N. Gerasimov (Petropavlovsk-Kamchatskiy), O.S. Grinchenko (Moscow), A.V. Davygora (Orenburg), E.N. Elaev (Ulan-Ude), M.V. Korepov (Ulyanovsk), L.V. Malovichko (Moscow, Stavropol), A.B. Popovkina (Moscow), I.I. Rakhimov (Kazan), A.P. Savchenko (Krasnoyarsk), L.V. Sokolov (Saint-Petersburg), A.G. Sorokin (Moscow), V.B. Stepanitsky (Moscow), S.G. Surmach (Vladivostok), V.V.Tarasov (Ekaterinburg), I.I. Ukolov (Moscow), A.L. Ebel (Barnaul)

 

Program Committee  

Co-Chairs: M.V. Kalyakin (Moscow), S.P. Kharitonov (Moscow), N.S. Chernetsov (St. Petersburg);
Committee members: V.P. Belik (Rostov-na-Donu), Yu.G. Boyarinova (Saint-Petersburg), A.V. Bushuev (Moscow), N.V. Zelenkov (Moscow), A.V. Zinoviev (Tver, Russia), E.A. Koblik (Moscow), V.N. Melnikov (Ivanovo), A.A. Mosalov (Moscow), A.D. Numerov (Voronezh), E.S. Ravkin (Moscow), E.E. Syroechkovskiy (Moscow), P.S. Tomkovich (Moscow), I.V. Fefelov (Irkutsk), A.L.Tsvey  (Saint Petersburg)

 

Secretariat 

Executive Secretary: A.L. Mishchenko (Moscow);
Secretaries: N.A. Egorova (Moscow), O.V. Sukhanova (Moscow), V.O. Yakovlev (Moscow)

Скопируйте в буфер обмена адрес ссылки на это сообщение